Gruppindelning och bildspel

Gruppindelning och bildspel

1a. Buskrosor
1b. Gammaldags buskrosor
2a.  Klasblommiga rabattrosor
2b. Storblommiga rabattrosor
3a. Klätterrosor
3b. Gammaldags klätterrosorBildspel


1a. Buskrosor:

>>Högst upp på sidan

 

 1b. Gammaldags buskrosor:

Alla rosor som introducerats före 1867 eller tillhör en sortgrupp, som uppstod före 1867.

>>Högst upp på sidan

 2a. Klasblommiga rabattrosor:

>>Högst upp på sidan

 

 2b. Storblommiga rabattrosor:

>>Högst upp på sidan

 

 3a. Klätterrosor:

>>Högst upp på sidan

 

 3b. Gammaldags klätterrosor:

>>Högst upp på sidan