Renaissance-rosor

Rosorna i den här gruppen kombinerar moderna rosors fördelar
(bl.a. remontering och sjukdomsresistens) med nostalgin från gammaldags rosor (blomform och doft).

Exempel på rosor ur denna grupp:

Tillbaka

'Amelia Renaissance'
'Capricia Renaissance'
'Clair Renaissance'
'Lea Renaissance'
'Nadia Renaissance'
'Sandra Renaissance'
'Sophia Renaissance'