Ormbunkar

Några exempel på ormbunkar:

Tillbaka

Athyrium filix-femina

Majbräken

Athyrium filix-femina

Athyrium 'Pictum'

Regnbågsbräken

Athyrium niponicum 'Pictum'

Matteuccia struthiopteris

Strutbräken

Matteuccia struthiopteris

Osmunda 'Purpurascens'

Kungsbräken, Safsa

Osmunda regalis 'Purpurascens'

Polystichum 'Proliferum'

Spetsbräken

Polystichum setiferum 'Proliferum'