Cottage-rosor – “Torparrosor”

Cottage-rosor – “Torparrosor”

Ingår i Moderna Buskros-Gruppen.

Rosorna i den här gruppen består av täta, marktäckande buskrosor, med rik blomning under hela växtperioden. Läs mer

Exempel på rosor ur denna grupp:

'Atoll'
'Hill'
'Lake'
'Linnaéus'
'Meadow'

 

Rosor i gruppen Cottage-rosor:

ATOLL

BAY

HEATHER

HILL

LAKE

LINNAÉUS

MARSH

MEADOW

Tillbaka till Gruppindelning