Caninarosor

Canina-Gruppen – Caninarosor

En liten sortgrupp, som har uppkommit genom hybridisering med främst Rosa canina, stenros, och Rosa dumalis, nyponros. Rosa canina var troligen i kultur redan under antiken.

Gruppens äldsta sorter är från början av 1800-talet. Sorterna är engångsblommande. De är lättodlade och anspråkslösa. Caninarosor används som solitärer, i grupper och buskage och som häckväxter.

Rosor i Canina-Gruppen:

‘Kiese’

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka till gruppindelning