Gammaldags klätterrosor

Gammaldags klätterrosor

Vildrosor – Redan för många miljoner år sedan fanns det troligen rosor på jordklotet. Dessa rosor är ny utdöda, men dagens vildrosor har utvecklats ur dem. Kulturrosorna som finns i dag har sitt ursprung i vildrosorna. Läs mer

Multiflorarosor (Multiflora-Gruppen)

Ursprungsrosen är Rosa multiflora. Denna ros har en betydelsefull plats i kulturrosornas historia. Den har, genom att vara den ena föräldern till Polyantha-Gruppen, bidragit till uppkomsten av de flesta moderna rabattrosor. Den får talrika nypon, vilkas frön sprids med hjälp av bl.a. grönfinkar. Rosa multiflora förekommer därför förvildad på flera platser i Sverige.

Boursaultrosor (Boursault-Gruppen)

En liten sortgrupp som troligtvis uppstod i Frankrike  i början av 1800-talet. Endast några få sorter finns idag bevarade.

Noisetterosor (Noisette-Gruppen)

Gruppen består av hybrider mellan sorter i Chinensis-Gruppen och Rosa moschata. De flesta klätterrosorna i denna grupp kan bara användas i zon 1.

Sempervirensrosor (Sempervirens-Gruppen)

Sempervirensrosor har sitt ursprung i Rosa sempervirens, medelhavsros. Dessa rosor är mycket frostkänsliga och det är bara några få sorter som kan odlas i vårt land.

Arvensisrosor (Arvensis-Gruppen)

En liten grupp som har utvecklats från Rosa arvensis, fältros. Idag finns bara ett fåtal sorter bevarade.

Setigerarosor (Setigera-Gruppen)

Gruppen är liten och består av mer eller mindre komplexa hybrider med Rosa setigera, prärieros.

Vi har dåligt med foton på rosor i dessa grupper, så därför har vi valt att presentera dem tillsammans i en grupp.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka