Rabattrosor

Rabattrosor

Ibland saluförs floribunda- och polyantarosor under det gemensamma namnet ”klasblommiga rabattrosor”. Rosor ur Tehybrid-gruppen och Grandiflora-gruppen sammanförs ibland under det gemensamma namnet ”storblommiga rabattrosor”.

Floribundarosor (Floribunda-Gruppen) – Rikblommande rabattrosor, oftast med ganska stora blommor i mångblommiga klasar.

Slottsrosor – Ingår i Floribunda-Gruppen. De här rosorna har fått namn efter slott.

Polyantarosor (Polyantha-Gruppen) – Rikblommande rabattrosor, som i regel har mindre storlek på blommorna.

Moderna miniatyrrosor (Moderna Miniatyrros-Gruppen) – Dessa rosor har oftast ganska små blommor.

Tehybridrosor (Tehybrid-Gruppen) – Dessa rosor härstammar från hybrider mellan terosor och remontantrosor.

Grandiflorarosor (Grandiflora-Gruppen) –  Gruppen består av rosor som uppstått efter korsning mellan floribundarosor och tehybridrosor.

Tillbaka