Årets perenn

Årets perenn

Årets Perenn utses varje år av Perennagruppen. ”Detta görs med stöd av gruppens samlade kunskap och erfarenhet, med syfte att lyfta fram särskilt värdefulla trädgårdsväxter som blivit bortglömda eller har ett prydnadsvärde som underskattats. Årets Perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättskött.”

Vill du läsa om de olika perenner som lyfts fram som Årets perenn, så kan du göra det på Perennagruppens hemsida.

Perennagruppen består av ett 10-tal företag som odlar perenner. Odlingarna är belägna från sydligaste Skåne till norra Mälardalen. En förteckning över vilka som ingår i Perennagruppen finns på deras hemsida. Perennagruppens medlemmar är anslutna till Plantskolesektionen inom Gröna näringens riksorganisation, GRO, vilken fr.o.m. 2007 är en avdelning i LRF.