Definitioner blomstorlek och blomfyllnad

Definitioner blomstorlek och blomfyllnad

Vi har använt Lars-Åke Gustavssons definitioner (Lars-Åke Gustavsson, “Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008, sid 38)

Blomstorlek:

Mycket små blommor = mindre än 3 cm i diameter

Små blommor = 3-5 cm i diameter

Medelstora blommor = 5-7 cm i diameter

Stora blommor = 7-10 cm i diameter

Mycket stora blommor = större än 10 cm i diameter

 

Blomfyllnad:

Enkla blommor = 4-5 kronblad

Dubbla blommor = 6-10 kronblad

Halvfyllda blommor = 11-20 kronblad

Fyllda blommor = 21-40 kronblad

Tätt fyllda blommor = mer än 40 kronblad