Skötsel

Skötsel Ikon Skötsel

Gödsla gärna med Chrysan eller rosgödsel och ett par nävar benmjöl tidigt på våren, innan tillväxten startat. Kogödsel kan också tillsättas.​

Storblommig klematis är speciellt näringskrävande. Tidiga storblommiga klematis gödslas ytterligare en gång med rosgödsel när första blomningen är över. Sena storblommiga klematis kan gödslas ca en månad efter den första näringsgivan. Undvik att gödsla vid själva blomningsperioden, så riskerar du inte att förkorta blomningen.

Kupa gärna upp jord kring plantorna eller täck med täckbark eller löv på hösten.

Odla.nu finns bra information om zoner och härdighet.