Söderfors

Söderfors

Vi flyttade från Gävle till Söderfors 1980 med anledning av att vi köpte Söderfors Handelsträdgård av Stig Hansen, dåvarande trädgårdsmästaren. Vi drev Trädgår’n i 35 år och vi bor fortfarande kvar. Under rubriken “Söderfors” vill jag visa hur mycket Bruket har att visa upp och varför man kan komma att älska den plats man bor på.

Bruksorten Söderfors

Engelska Parken och Grekiska Templet

Söderfors Hembygdsförening

Söderfors Herrgård

Söderfors Kyrka

Gamla Värdshuset

Gamla Bränneriet

Rörholmsbadets Camping

​Bruksorten Söderfors

Bruksgatan
Bruksgatan

Söderfors är en gammal bruksort. Ett järnbruk anlades 1676 av Claes Depken i syfte att smida ankare åt flottan. 1680 var masugnen färdigställd och några år senare även ankarsmedjan. Vid mitten av 1700-talet köptes bruket av Claes Grill, som var direktör för Ostindiska kompaniet. Han anlade nya vägar, fabriksbyggnader och arbetarbostäder. De raka gatorna med smedstugorna tillkom 1750-1780.

Masugn färdigställd år1680
Masugn färdigställd år1680

​1907 köpte Stora Kopparberg AB Söderfors Bruk av den Grillska släkten.

​I samband med omstrukturering av Stora Kopparberg köpte Uddeholms AB år 1977 Söderfors Bruk.

​1982 bildades Kloster Speed Steel AB i en fusion mellan Söderfors Bruk och Fagersta AB:s verksamheter i bl.a. Vikmanshyttan och Långshyttan.

​Hösten 2008 byggde Erasteel Kloster AB ut sin pulverstålstillverkning och blev därmed världens största pulverstålstillverkare.

​I december 1985 blev stora delar av det över 300 år gamla järnbruket byggnads-minnesförklarat. Området med herrgården, smedstugorna, värdshuset, enkhuset, brännvinsbränneriet m.fl byggnader utgjorde då det största sammanhängande byggnadsminnet i Sverige.

​Söderfors bruk är ett av många vallonbruk i norra Uppland, men det enda som fortfarande är verksamt i större omfattning. Idag tillverkas här snabbstål (Erasteel Kloster AB) och damaskstål (Damasteel AB).

​Vid sidan av stålindustrin finns även tillverkning av kabelsystem för flygplan, satelliter m.m. (Habia Cable AB) och verkstadsföretag (SITAB, Reme Tech AB) och plastförpackningsindustri (Petrolia).

​Största delen av Söderfors ligger på Jörtsön i Dalälven. Jörtsön är en ö i nedre Dalälven och omges av Söderforsen i öster och av Fyllningsforsarna i väster.

Engelska Parken och Grekiska Templet

Templet i Engelska parken
Templet

Engelska Parken anlades vid 1700-talets slut som hjälparbete för de nödlidande Hedesundaborna och kom att kallas “Hedesunda brödkaka”. I parken byggdes också 1797 ett grekiskt tempel med Theseus-templet i Aten som förebild. Det är uppfört i dorisk stil och var från början byggt i trä. I början av 1800-talet ersattes träpelarna med kolonner, murade i tegel och överdragna med puts.​

Ett monument i gjutjärn över Adolf Ulric Grills mor Anna Johanna Grill d.ä. finns beläget nära templet.

Urnan
Urnan

I parken finns även andra minnesmärken, bl.a. två stora ankare vilka uppsattes 1876 till minne av ankartillverkningen och i samband med brukets tvåhundraårsjubileum. Den engelska parken blev byggnadsminne 1998.

Ankaret
Ankaret

Vid Dalälven står ett stenblock med en text från 1797, som är Anna Johanna Grill d.y:s minnesord över svärmodern med samma namn.

Vidare finns en minnessten över Adolf Ulric och Anna Johanna Grills enda barn som dog fyra år gammalt. Söderfors bruk är sedan 1985 ett statligt byggnadsminne.

Grottan
Grottan

Söderfors Hembygdsförening

I Söderfors bildades en hembygdsförening år 1949.

​Gammelgården

Stora Kopparbergs AB, som 1907 köpt Söderfors Bruk från den Grillska släkten, restaurerade och iordningställde en smedstuga vid Strömgatan, “Gammelgården”, vilken överlämnades till föreningen att förvalta och vårda.

Gammelgården
Gammelgården Foto: Björg Persson

​Smedstugan uppfördes på mitten av 1700-talet. Byggnaden är en av de mindre gårdarna inom den forna bruksbebyggelsen och har varit avsedd för endast en familj. Söderfors hembygdsförening har inrett och här kan man se hur en familj levde under 1800-talet.

Gammelgården Interiör
Gammelgården Interiör Foto: Björg Persson

Hembygdsgården

1976 skänkte dåvarande ägaren till Söderfors Bruk, Uddeholms AB, en äldre vinkelbyggnad i hörnet av Strömgatan och Storgatan, nuvarande “Hembygdsgården”, till föreningen. Byggnaden har troligen en gång på 1700-talet fungerat som värdshus.

Hembygdsgården
Hembygdsgården

​Huset tjänar idag som samlingslokal för hembygdsföreningen och som museum, där man kan se hur en familj kunde bo under 1800-talet.

Enkhuset

Huset byggdes 1776 på initiativ av Anna Johanna Grill d.ä. som då var ägare till Söderfors. Huset var en medveten social satsning för att förbättra bostadssituationen för brukets änkor. De fick bo gratis här. Det fanns elva rum, med upp till fyra änkor boende i varje rum, samt en bagarstuga.

Enkhuset
Enkhuset

Ankarsmedjan med bildspelet “Järnarvet”.

Den mindre av brukets två ankarsmedjor finns bevarad. Den uppfördes i slaggsten år 1786 och här pågick smide av ankare fram till 1883. Smedjan renoverades 1992 och fungerar idag som museum. Här berättas om Söderfors förr och nu, bland annat genom bildspelet “Järnarvet”.

Ankarsmedjan
Ankarsmedjan

Söderfors Herrgård

Herrgården
Herrgården

Herrgården

Bruksherrgården uppfördes omkring 1690 som en timrad tvåvåningsbyggnad i karolinsk stil med spåntäckt tak.

​1749-1756 byggdes den om till rokokostil under Carl Hårlemans ledning. Invändigt finns takmålningar från ca år 1700. Idag används herrgården som restaurang och konferensanläggning.

Grillska huset

Grillska Huset
Grillska Huset

Grillska huset uppfördes intill herrgården av Adolf Ulric Grill år 1786. Han använde det som naturaliekabinett för sina allt större samlingar av fåglar, fiskar, däggdjur, bergarter och snäckor. Vid 1820-talets slut överlämnades samlingarna till Kungliga Vetenskapsakademien och kom att utgöra grunden till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Söderfors Kyrka

Storgatan med kyrkan i bakgrund
Storgatan med kyrkan i bakgrund

Gamla kyrkan

Den första kyrkan började byggas 1683. Det var en korskyrka av trä. 1789 drabbades denna kyrka av en brand, som helt ödelade den.

Gamla kyrkogården

Den första kyrkogården i Söderfors anlades i den norra delen av bruksområdet och invigdes 1696. Den användes långt in på 1800-talet.

Nuvarande kyrkan

Söderfors kyrka uppfördes 1789-92 efter ritningar av Erik Palmstedt. Kyrkan är ett fint exempel på det sena 1700-talets nyklassicistiska kyrkobyggnadskonst.

Nya kyrkogården

I samband med att den nya kyrkan byggdes anlades en ny begravningsplats strax väster om kyrkan. De första jordfästningarna ägde rum år 1792.

Gamla Värdshuset

Gamla Värdshuset
Gamla Värdshuset

Vid Stallgatan i Söderfors uppfördes 1802 en putsad slaggstensbyggnad med markerade hörnkedjor. 1814 tillkom ett vagnslider i samma material. Arkitekt var Gustav af Sillén, som även ritade Grillska huset i Söderfors.​

I värdshus-byggnaden fanns förutom dryckesstuga och gästrum även en affär. Då ett hotell uppfördes vid bruket 1872 förlorade värdshuset sin funktion och byggdes om till arbetarbostäder.​

Gamla värdshuset innehöll en stor sal, fem gästrum, bostad åt traktören, samt en drickstuga. På gårdsplanen förekom ibland våldsamma slagsmål mellan hedesundabönder och bruksbor.

Gamla Bränneriet

Gamla Bränneriet
Gamla Bränneriet

Här flödade spriten när Söderfors hade bränneri. Brännvinsfloden rann mäktig i Söderfors, liksom på andra håll i landet. Bruksledningen försökte stävja missbruket och bekämpa husbehovsbränningen genom att år 1821 starta en egen brännvinstillverkning i herrgårdens bryggeri vid Slaggudden. Här kunde varje hushåll per månad lämna in en fjärding spannmål och i stället erhålla 1½ kanna (4 liter) brännvin. Smederna skaffade sig också stora kvantiteter olagligt genom att bränna själva.

​År 1855 upphörde brännvinstillverkningen i Bränneriet. Brännvinspannan fanns tidigare på gårdsplanen till Söderfors hembygdsförenings smedstuga ”Gammelgården”. Idag har den, på Hembygdsföreningens initiativ, “hittat hem” och står utanför “Bränneriet”, nere vid vattnet. Pannan är stämplad med årtalet 1814 samt rymdmåttet 400 kannor vilket motsvarar 1050 liter.

​Det gamla bränneriet togs i anspråk för andra ändamål då brännvins-tillverkningen upphörde. Det byggdes om till en komfortabel tvättstuga för brukspatron och hans närmaste underlydande. Senare blev där en brygdstuga där det maltstarka bruksölet bryggdes fram till långt in på 1900-talet.

I slutet på 1800-talet tjänade lokalen som nöjeslokal för Söderforsungdomarna. Efter anhållan hos brukspatron genomförde man här lördagsdanser. Man kallade dessa danser för ”bränneridanser”.

​(Hämtat ur artikel av Per Uggla i Arbetarbladet, fredag 18 september 1981.)

Rörholmsbadets camping

“En trestjärnig fridfull camping vid Dalälvens strand. Den skuggas av höga träd och omges av vatten på två sidor. Serviceanläggningen är anpassad för rörelsehindrade. I mitten av campingen ligger Rörholmsbadet, en tempererad 50-meters bassäng och två mindre barnbassänger.

Rörholmsbadets camping är en 3-stjärnig familjecamping. Du måste vara över 18 år för att få boka campingplats här. Campingen är handikappanpassad.

På Söderfors Camping finns gatukök, bastu, lekplats, gästhamn och båtramp. Här kan du hyra kanot, spela tennis och fiska i ett av Sveriges bästa fiskevatten.”

(Hämtat från Tierp kommuns hemsida)