Källreferenser

Huvudsakliga textkällor:

Toomey, Leeds and Chesshire, “An Illustrated Encyclopedia of Clematis”, Timber Press 2001.

Matz/Cedergren, “Klematis -över 100 utvalda sorter”, Prisma 2008.

Raymond J.Evison: “Clematis for small spaces”, Timber Press 2007.

Inger Palmstierna, “Trädgård för nybörjare”, LTs förlag 1998.

Clematis on the Web (Internet) och många andra internetsidor.

John Howell: “Howells on Clematis” (internetsida)