Beskärning

Beskärning   Ikon Beskärning

På våren, strax före lövsprickningen, eller när björkarnas blad är som ”musöron”, beskär man rosorna alltefter den sort de tillhör och krattar ut uppkupningen som man gjorde på hösten.

Rabattrosor

Dessa sorter klipper man ned ganska hårt. Lämna bara 10-15 cm ovan mark (eller så att 3-6 knoppar = ögon blir kvar på varje gren). Nya grenar blir då kraftigare och blommorna större och finare. Sporer av svartfläcksjuka som eventuellt övervintrat på grenarna försvinner också vid beskärningen och sjukdomsrisken minskar. Ta bort svaga och korsande grenar. Skär ca ½ cm över en utåtriktad knopp, för att få ett öppet och brett växtsätt. Lämna bara 4-5 grenar på storblommiga rabattrosor, för att få kraftiga grenar med stora blommor.

Engångsblommande busk- och klätterrosor

Dessa beskärs helst inte alls. Ta bara bort döda, torra och korsande grenar och putsa lite lätt. Buskrosor i blom kan beskäras efter blomningen, men då blir man utan eventuella nypon. Ta efter några år bort några av de äldsta grenarna varje år, så föryngras busken hela tiden.

Återblommande buskrosor

Dessa buskrosor blir vackrast om man kortar in skotten med en tredjedel. Äldre grenar behöver ibland tas bort ända nedifrån, för att släppa fram nya fräscha grenar.

Återblommande klätterrosor

Dessa beskärs försiktigt. Ta bort torra och döda grenar och klipp tillbaka vid behov. Unga, kraftiga skott kan skäras in med en tredjedel av sin längd. Låt dem gärna breda ut sig solfjädersformat, eftersom horisontella grenar ger fler blommor.

Trädklättrande rosor

(exv. helenaerosor) kan man låta sköta sig själva.

Stamrosor

Dessa rosor är ympade på en rak stam av en tålig vildros. Ta bort eventuella rotskott och även skott som växer fram på stammen, under kronan. Det är enbart ympen som ska växa och blomma. Beskär ganska hårt de första två åren. I fortsättningen kan man ta bort skadade och döda grenar och bara forma kronan lite lätt vid behov.


Remontering = återkommande blomning. En ros som remonterar, ”blommar på försommaren och/eller sommaren och återkommer senare på säsongen med en andra blomning, ett andra flor.”

En ros som blommar kontinuerligt, blommar ”hela tiden”, eller ”snarare i åtminstone två perioder och ger enstaka blommor däremellan.”

Engångsblommande rosor blommar under en period per säsong.

(L-Å Gustavsson, Rosor för nordiska trädgårdar, sid 58)