Våra foton

Foton där inget annat anges: Inga och Per Wåleryd.

Samtliga foton är copyrightskyddade och får inte användas kommersiellt utan tillstånd av oss.

Du får gärna använda våra foton privat, men du måste tala om att dom kommer från Trädgår’n i Söderfors och lägga en länk till vår hemsida, www.tradgarn.com.

Stöd gärna Cancerfonden tillsammans med oss!