Skötsel

Skötsel   Ikon Skötsel och gödsling av rosor

Gödsling

Gödsla rosorna två gånger per år. En första gödsling görs tidigt på våren, den andra i början till mitten av juli, inte senare! Gödseln myllas ned runt rosen. Det går bra att använda kogödsel, Chrysan eller speciell rosgödsel.

Putsning (deadheading)

Blomningen blir rikare och tillväxten bättre om vissna blomställningar klipps bort, ner till en bladvinkel med knoppanlag till nytt blomskott. Detta görs regelbundet under sommaren. Vildskott som kommer från roten drar man bort (klipp inte) så fort man ser dem. På stamrosor kan det komma vildskott både från roten och från stammen. Både delarna dras bort så fort man ser dem.

På hösten putsas grenarna, vissna blommor klipps bort och de allra längsta skotten kortas eventuellt in. Under senhösten, innan jorden frusit till (vanligtvis i slutet av oktober – början av november) kupas jorden upp till 15-20 cm kring plantorna. Använd gärna barkmull, kompostjord eller täckbark. Skydda rosorna mot den starka vårsolen genom att täcka dem med granris. Vänta dock med detta till dess att snön har bäddat in rosorna. Ta inte bort täckningen för tidigt på våren.

Det säkraste sättet att övervintra stamrosor i vår zon (IV), är att krukodla dom och förvara frostfritt.

Odla.nu finns bra information om zoner och härdighet.