Benämningar och begrepp

Benämningar och begrepp

Tepal, petal och sepal

Om man läser om klematis på engelska kan man lätt bli förvirrad av de olika namnen på blommans beståndsdelar.

Petal = kronblad, blomblad

Sepal = foderblad, yttre delen av blomman. De är vanligtvis gröna och bladlika, mindre än kronbladen.

Tepal = petal och sepal tillsammans. De inre kallas petals (kronblad) och de yttre kallas sepals (foderblad). Tepal används när det inte är någon klar åtskillnad mellan petal och sepal (som hos klematis).

Rosor och många andra blommor har kronblad och foderblad. Klematis har inga kronblad (petals). Den färggranna delen på klematis är foderbladen (sepals).  Hos klematis är de foderbladen färgrika och ser ut som kronblad. På engelska kallar man ofta klematisens foderblad för tepals. På svenska använder vi ibland benämningen tepaler. Vi har genomgående använt den på vår hemsida.

Så här sammanfattar Thomas Lagerström i “Växtbeskrivningar”, publicerad i Gröna Fakta 4/1998. Växter för framtiden lll. Movium/SLU.

“Det man uppfattar som kronblad på klematisblomman är egentligen färgade sammanvuxna foder- och blomblad, som i facklitteraturen benämns som tepaler.”

Petaloida staminoder

Staminod = steril omvandlad ståndare, som kan likna ett smalt foderblad.

Petaloid = plantdel som liknar ett kronblad i form, färg och textur.

Petaloida staminoder = ståndare som omvandlats till sterila, smala blomblad.

Ståndare och ståndarknappar

Filament = ståndare (ståndartråd)

Anther = ståndarknapp

Stamen = manlig del av en blomma, bestående av en knapp, vanligtvis på en ståndarsträng.

Kort fakta om E-plantor

Varumärket “E-planta” är en kvalitetsmärkning av träd och buskar för svenskt klimat.

Fördelar med E-plantor:

  • Utvalda för svenskt klimat
  • Provodlade i Sverige
  • Svenskproducerade
  • Art- och sortäkta
  • Friska plantor

Läs mer om E-plantor på www.eplanta.com

RHS AGM

Royal Horticultural Society’s Award of Garden Merit – en engelsk utmärkelse för växter med högt odlingsvärde.