Vetenskapliga namn

Vetenskapliga namn

Lite förenklat:

1. Släktnamn (vilket släkte växten tillhör, exv Aquilegia)

2. Artepitet ( = egennamn, exv vulgaris)

3. Sortnamn ( kan vara nästan vad som helst, uppdragaren, förädlaren, familjemedlemmar, exv. ‘Nora Barlow’)

Aquilegia vulgaris ‘Nora Barlow’

Artnamnet består av två ord, först släktnamnet och sedan artepitetet (Aquilegia vulgaris). Sortnamnet skrivs alltid inom enkla anföringstecken och stora begynnelsebokstäver (‘Nora Barlow’).

Du som är intresserad kan läsa mer på SKUD:s hemsida ( Svensk Kulturväxtdatabas).

Egenskaper för perenner:

Det latinska namnet kan ibland ge upplysningar om växten, exv

Färg

alba – vit
argenteus – silvervit
atropurpureus / atrorubens – svartröd
aureus – guldgul
caerulea – himmelsblå
coocineus – scharlakansröd
cyanus – blå
flavus – ljusgul
glaucus – blågrå
incanus – grå
luteus – gul
maculatus – fläckig
niveus – snövit
niger – svart
obscurus – mörk
rubra – röd
variegatus – brokig
versicolor – med växlande färger
viridis – grön

​​Växtsätt

erectus – upprätt
giganteus – en jätte
gracilis – spenslig
major / majus – större
minor / minus – mindre
multiflorus – mångblommig
nanus – dvärglik
nutans – lutande
ovatus – äggrund
parviflorus – småblommig
pendulus – hängande
periclymenum – omslingrande
pumilus – liten
repens – krypande
reptans – krypande och rotslående
strictus – rak och styv

Växtplats

alpinus – i fjälltrakter
arenarius – på sandiga ställen
campestris – på fält
fontanus – vid eller i källor
frigidus – på kalla ställen
lacustris – vid och i sjöar
montanus – på berg
maritimus – vid havet
muralis – på murar
nemoralis – i lundar
nivalis – vid snö
palustris – i kärr
pratensis – på ängar
rivalis – vid bäckar
rupestris – på klippor
saxatilis – på klippor
saxifragus – i stenspringor
sylvestris – i skog (vild)

​Blad

angustifolia – smalbladig
integrifolius – hela blad
laciniatus – flikig
lanceolatus – lansettlik
latifolius – bredbladig
macrophyllus – storbladig

Egenheter

acutus – vass eller spetsig
barbatus – skägg
communis – vanlig
cordatus – hjärtlik
crispus – krusig
elegans – fin och prydlig
fragilis – skör
foetidus – stinkande
graveolens – starkt luktande
hirsutus – strävluden
impatiens – ömtålig
mollis – mjuk
odoratus / suauveolens – välluktande
officinalis – medicinalväxt
sempervirens – ständigt grön
simples – enkel
spectabilis – ståtlig, synlig
tenuis – fin
tremula – darrande
vulgaris – allmän

Livs- och blomningstid

anuus – ettårig
biennis – tvåårig
perennis – flerårig
autumnalis – höstblommande
praecox – tidig
vernalis – vårblommande

Hämtat huvudsakligen ur artikel av Gia Bladh, Allt om Trädgård 2-99.