Beskärning

Beskärning   Ikon Beskärning

Man kan dela in beskärningsmetoderna i tre huvudgrupper med utgångspunkt från växtens huvudblomningsperiod.

Grupp 1

Huvudblomningen är i maj-juni
Klematis i den här gruppen blommar på fjolårsveden. Blomanlagen är anlagda året innan och blomstjälkarna växer direkt ut från föregående års stänglar. Man beskär inte dessa klematis före blomningen, då skär man ju i så fall bort årets blomning. När plantan efter några år börjar bli ranglig och blomningen blir sämre kan man göra en föryngringsbeskärning ner till 50-100 cm höjd. Detta gör man i juni-juli efter blomningen.

Klematis i denna grupp: Bl.a. Atrageneklematis (alp-, kron-, korea- och sibirisk klematis), Montana-klematis.

Grupp 2

Huvudblomningen är i juni-juli
Klematis i den här gruppen ska först prestera en nytillväxt på 30-40 cm, innan de blommar. Blomanlagen är också här anlagda året innan, så man ska bara göra en lätt putsning av plantan. Efter blomningen klipper man ner de avblommade stänglarna till ungefär hälften eller sparar 1-1,5 meter. Efter nedklippningen följer en nytillväxt, och i augusti-oktober kommer en mindre efterblomning på de nya skotten.​

Klematis i denna grupp: Tidiga Storblommiga-Gruppen.

Grupp 3

Huvudblomningen är i juli-september
Arter och sorter i den här gruppen ska under sommaren prestera en tillväxt på 1-2 meter, innan de blommar. Blomanlagen skapas i den nya tillväxten som sker under sommaren. Man ska därför, varje år på våren, skära ner föregående års tillväxt ner till 10-20 cm över marken.

​Klematis i denna grupp: Bl.a. Sena Storblommiga-Gruppen, Integrifolia-klematis, Tangutica-klematis, Texensis-klematis, Viticella-klematis.