Plantering

Läge      

Rosor älskar sol och värme, lä från häckar och buskar är bra. Den bästa platsen för plantering är i väster- eller österläge. Söderläge kan bli för instängt och hett och rosorna kan även luras att börja växa för tidigt på våren.

Jord

Jorden ska vara väl dränerad, näringsrik och gärna lerhaltig. Det bör inte finnas konkurrerande rötter från träd och liknande. En bra rosjord är väl bearbetad till 60 cm djup och gärna uppblandad med stallgödsel, kompost och eventuellt benmjöl. Speciell rosjord finns också att köpa. Kom ihåg att aldrig gödsla i samband med plantering.

Jordtrötthet

”Om man planterar rosor efter rosor är det stor risk att de nya plantorna kommer att utvecklas dåligt eller kanske t.o.m. dö. Det finns många orsaker till jordtrötthet, t.ex. brist, överskott samt obalans vad gäller växtnäring, toxiner (giftiga ämnen), förekomst av nematoder, svampar och bakterier.

Åtgärder: Välj helst en ny plats vid plantering av nya rosor. Om inte det är möjligt eller vid komplettering i en befintlig rabatt bör jorden bytas ut helt och hållet eller åtminstone minst 50% av jorden. Den nya jorden kan bestå av köpt planteringsjord eller kompostjord. Plantera gärna tagetes i närheten av rosor.” (Maj-Lis Pettersson, ”Skydda din trädgård”, Ordalaget Bokförlag, 2004.)

Har det under de senaste 4-5 åren vuxit rosor på platsen där man vill plantera, bör man följa dessa råd. Skydda också jorden genom att tillföra kogödsel varje vår. I kogödseln finns massor med mikroorganismer som förebygger jordtrötthet. Man kan ockå plantera tagetes runt rosorna. Vissa ämnen i plantorna motverkar nematoder, svampar och bakterier. På hösten myllas tagetesplantorna ner i jorden.

Plantering   Ikon Plantering

Plantera så djupt att förädlingsstället, dvs där rosbusken förgrenar sig, kommer minst 10 cm under jordytan. Trampa till jorden lätt och vattna ordentligt, ca 15 liter per planta. Vattningen gör att jorden omsluter rötterna bättre. Upprepa vattningen 7-10 dagar efter planteringen om det inte har regnat 20-30 mm under tiden! Tänk på att rosen anses vara nyplanterad under hela det första året. Detta innebär att man måste vattna vid torrperioder.

Krukodling      Ikon krukodling

Nästan alla rosor kan odlas i kruka utomhus. Det viktigaste är att man har en god, väldränerad jord i en tillräckligt stor kruka. Ju större planta desto större jordvolym. Ordentlig passning med vattning och gödsling är ett måste. Under växtperioden kräver rosorna mycket näring. Om man använder flytande gödselmedel kan man vid krukodling ge näring ända till månadsskiftet juli-augusti.

Krukodling är ofta enda möjligheten när man vill odla en ros som inte är tillräckligt härdig. Vid övervintring inomhus ska temperaturen hållas mellan noll och några få plusgrader. Ta fram rosorna när risken för stark nattfrost är över på våren.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 1998.
Inger Palmstierna, ”Trädgård för nybörjare”. LTs förlag 1998.