Skötsel

Skötsel   Ikon Skötsel

Växter som tål torka bra behöver i praktiken aldrig vattnas, andra behöver man vattna under torra perioder, särskilt under våren. Då ger man en ordentlig rotblöta, 20-30 mm med en längre tids mellanrum istället för små skvättar. Rötterna tvingas på detta sätt nedåt för att leta vatten, så att rotsystemet blir så djupt som möjligt. Växterna kommer då att bli härdigare mot torka i framtiden.

Varje vår kan man gödsla perennrabatten med naturgödsel eller fullgödsel-medel, mylla ned försiktigt runt växterna. Täckning med täckbark eller färskt gräsklipp är utmärkt, det gör att fukten hålls kvar och motverkar ogräs.

När säsongen är över på hösten ska man inte skära ned växterna, dels för att många fröställningar är vackra under vintern, dels för att blad och stjälkar ger växten bättre skydd mot vinterkylan. Särskilt viktigt är det att prydnadsgräs får stå orörda till våren, annars är risken stor att fukten går ned i de avklippta stråna och vidare ned i plantan så att den ruttnar. När våren kommer och marken torkat upp något är den rätta tiden att klippa ned perennerna!​

Många perenner behöver delas och planteras om med jämna mellanrum för att de ska vara vackra och utvecklas väl. Man kan se på växten när det är dags, ofta dör plantan ut i mitten eller så avtar tillväxten och blomningen blir sämre. Detta brukar ske vart tredje eller vart fjärde år, olika från växt till växt. Bästa tid för delning och/eller omplantering är vår eller sensommar.

Textkälla: Bl.a. Inger Palmstierna, Trädgård för nybörjare 1998, LTs förlag.