Plantering

Plantering  Ikon Plantering

Perenner är vinterhärdiga örtväxter, som kommer igen år efter år på samma plats. De vissnar ner varje höst, övervintrar under marken, och kommer sedan upp nästa vår igen.

Jord

De flesta perenner växer alldeles utmärkt i de flesta jordar som inte är extrema åt något håll. De jordar som består av styv lera och som är tunga, kan förbättras med kompost, barkmull och planteringsjord. Lätta jordar förbättras med torv, kompost samt planteringsjord med inslag av lera. De jordar som står ständigt blöta måste man dränera.

Kan man av olika anledningar inte förbättra jorden tillräckligt, bör man försöka välja växter efter de förutsättningar som finns.

Plantering

Numera kan perenner planteras under hela växtsäsongen, helst då under april till september. Man bör inte plantera för sent på hösten, eftersom växten då inte har fått tid att etablera sig inför vintern.

Perenner i kruka genomvattnas i krukan innan planteringen. Planterings-gropen ska vara väl tilltagen så att jordklumpen utan problem får plats. Jordklumpen ska sättas så att den kommer just under jordytan, tryck till jorden runt om och vattna ordentligt! Man måste komma ihåg att aldrig gödsla vid planteringen, det kan skada rötterna.

Hur tätt ska man plantera?

Man brukar säga att man ska plantera med samma avstånd som plantans slutliga höjd. Om växten blir 70 cm hög bör den alltså stå med 70 cm avstånd till närmaste grannväxt. Vill man snabbt ha en rabatt som ser bra ut och inte ”gles” kan man givetvis plantera tätare och efter ca två-tre år flytta perenner när rabatten blivit ”för” tät av växter.

Generella planteringsavstånd

Kant- och stenpartiväxter bör ha ett avstånd på 20-30 cm

Medelhöga rabattväxter: 30-40 cm

Höga rabattväxter: 50-70 cm

Plantera gärna flera perenner av samma sort i grupper. Sätter man udda antal, 3,5,7 osv. undviker man att det blir för symmetriskt. Planterar man flera av samma sort kan de med fördel planteras något tätare och avståndet mellan de olika grupperna ökas istället.

Sätt normalt de högsta växterna i bakgrunden och de medelhöga och lägre i framkanten av rabatten om den är ensidig. I en tvåsidig rabatt sätts de högsta växterna i mitten och de medelhöga och låga ut mot sidorna av rabatten. En sådan rabatt bör inte vara smalare än 2-3 meter.

Kombinera växter med olika blomningstid och färg. Vackrast är att försöka hålla en rabatt i två till tre färger och låta blomningstiden täcka från tidig vår till höst. Då blommar rabatten alltid med någon eller några sorter!​

Textkälla: Främst Inger Palmstierna ”Trädgård för nybörjare”. LTs förlag 1998.