Gruppindelning

(Vi har ingen växtförsäljning)

Buskrosor

Rabattrosor

Klätterrosor

Gammaldags buskrosor

Gammaldags rabattrosor

Gammaldags klätterrosor

Buskrosor:


Buskrosor med sina undergrupper. Läs mer

>Högst upp på sidan

Rabattrosor:


Ibland saluförs floribunda- och polyantarosor under det gemensamma namnet “klasblommiga rabattrosor”. Läs mer

>Högst upp på sidan

Klätterrosor:


Klätterrosorna tillhör framför allt fyra grupper av rosor: Storblommiga Klätterros-Gruppen, Kordesii-Gruppen, Wichurana-Gruppen och Helenae-Gruppen. Läs mer

>>Högst upp på sidan

Gammaldags buskrosor:

Alla rosor som introducerats före 1867 eller tillhör en sortgrupp, som uppstod före 1867. Läs mer

>>Högst upp på sidan

Gammaldags rabattrosor:


Här har framför allt kinarosorna haft stor betydelse för uppkomsten av kulturrosorna. Läs mer

>>Högst upp på sidan

Gammaldags klätterrosor:


>>Högst upp på sidan