Gruppindelning och bildspel


1a. Buskrosor

1b. Gammaldags buskrosor

2a. Klasblommiga rabattrosor

2b. Storblommiga rabattrosor

3a. Klätterrosor

3b. Gammaldags klätterrosor

1a. Buskrosor:

>>Högst upp på sidan

1b. Gammaldags buskrosor:

Alla rosor som introducerats före 1867 eller tillhör en sortgrupp, som uppstod före 1867.

>>Högst upp på sidan

 2a. Klasblommiga rabattrosor:

>>Högst upp på sidan

 2b. Storblommiga rabattrosor:

>>Högst upp på sidan

 

 3a. Klätterrosor:

>>Högst upp på sidan

 

 3b. Gammaldags klätterrosor:

>>Högst upp på sidan