Härdighet och läge

Härdighet

A = Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder.​

B = Kan odlas i hela landet på skyddat och väldränerat läge.​

C = Kan odlas i stora delar av landet på skyddat och väldränerat läge.

D = Kan bara odlas i landets mest gynnsamma delar.

Odla.nu finns en bra information om härdighet.


Läge= krav på ljustillgång

Sol = full sol eller mer än 5 timmars fullt solsken på sommaren.

Halvskugga = filtrerat solljus eller 3-5 timmars fullt solsken.​

Skugga = mindre än 3 timmar fullt solsken på sommaren.