Frank L.Skinner

Frank L.Skinner föddes i Rosehearty i Skottland 1882. Familjen emigrerade till Manitoba i Kanada 1895. Skinner avled 1967.

Skinner har en lång karriär som odlare och förädlare. 1925 öppnade han the Manitoba Hardy Plant Nursery, som 1949 döptes om till Skinner’s Nursery. Hans inriktning var att introducera värdefulla plantor från Europa och Asien. Han arbetade med att anpassa dem så att de skulle klara Kanadas hårda vintrar.

Han producerade själv många värdefulla nya klematissorter, som t.ex. ‘Blue Bird’, ‘White Swan’ och ‘Rosy O’Grady’, alla mycket köldtåliga.

Några av Frank L.Skinners klematissorter:

'Rosy O'Grady'
‘Rosy O’Grady’ – Atragene-Gruppen
'White Swan'
‘White Swan’ – Atragene-Gruppen

Tillbaka