George Jackman & Son

– en plantskola i Woking, Surrey, i Storbritannien. Vid tiden för ’Jackmanii’s födelse drevs den av George Jackman l (1801-1869) och hans son George Jackman ll (1837-1887). Deras plantskola specialiserade sig inte bara på klematis, utan hade också träd, buskar och rosor.

1858 började far och son tillsammans korsa klematis och av deras första parti på trehundra frösådda klematis valdes ’Jackmanii’ ut. Troligtvis var det, enligt Magnus Johnson, George Jackman ll, som var odlaren. ’Jackmanii’ tog trädgårdsvärlden med storm. Det var en helt ny sorts klematis, otroligt rikblommande och med en på den tiden fantastisk blomstorlek och färg. 1872 gav George Jackman och Thomas Moore ut en av de allra först böckerna om klematis i England. Titeln var ”The Clematis as a Garden Flower”. Den beskrev fler än 200 olika klematissorter och arter.

Några andra av Jackmans klematissorter:

'Belle of Woking'
‘Belle of Woking’ – Tidiga storblommiga-Gruppen
'Countess of Lovelace'
‘Countess of Lovelace’ – Tidiga storblommiga-Gruppen
'Duchess of Albany'
‘Duchess of Albany’ – Texensis-Gruppen
'Fair Rosamond'
‘Fair Rosamond’ – Tidiga storblommiga-Gruppen
'Lady Betty Balfour'
‘Lady Betty Balfour’ – Sena storblommiga-Gruppen
'Mrs George Jackman'
‘Mrs George Jackman’ – Tidiga storblommiga-Gruppen

Tillbaka