Jim Fisk

Jim Fisk (1912-2004). Intresset för klematis var lågt under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, både pga vissnesjukan och pga bristen på intressanta sorter. Jim Fisk startade 1946 en plantskola i Suffolk i Storbritannien. Han etablerade ett nätverk av kontakter med klematisförädlare över hela världen och skapade omtalade utställningar på Chelsey Flower Show på 1960- och 70-talen. Många nya sorter från odlare utomlands introducerades av Jim Fisk. Han hade en avgörande betydelse för att intresset för klematis återuppväcktes.

Han odlade inte så många nya sorter själv, men introducerade andras desto mer. Det var t.ex han som såg till att nu välkända sorter som ’Doctor Ruppel’ från Argentina,’ Haku Ookan’ från Japan och ’Fryderyk Chopin’ från Polen blev introducerade.

1997 blev han MBE (Member of the British Empire) för sina “tjänster för trädgårdsodlingen”. Exempel på sorter som Fisk själv skapade: ’Dorothy Walton’, ’Gillian Blades’ och ’Mary-Claire’.

Några av Jim Fisks klematissorter:

'Dorothy Walton'
‘Dorothy Walton’ – Sena Storblommiga Gruppen
'Gillian Blades'
‘Gillian Blades’ – Tidiga Storblommiga Gruppen
'Kathleen Dunford'
‘Kathleen Dunford’ – Tidiga Storblommiga Gruppen
'Mary-Claire'
‘Mary-Claire’ – Tidiga Storblommiga Gruppen

Tillbaka