Magnus Johnson

Magnus Johnson (1907-2002). Två trädgårdsamatörer från Helsingborg, John Gudmundson och Tage Lundell, har spelat stor roll för Magnus Johnsons arbete med  klematisförädling. Magnus Johnson har under sin livstid korsat fram mer än etthundratjugo nya klematissorter.

1985 fick han silvermedalj av RHS (Royal Horticultural Society) för sina klematis-goacher (akvareller). Detta skedde i samband med bildandet av The International Clematis Society.

Hans bok ”Släktet klematis” publicerades 1997. Den omfattar 880 sidor  och tar upp nära 2000 olika sorters klematis.

1999 utnämndes Johnson till hedersdoktor vid SLU (Statens Lantbruks Universitet).

2002 tilldelades han ”The Gold Veitch Memorial Medal” av RHS för sitt arbete i Sverige, speciellt med klematis.

Några av Magnus Johnsons klematissorter:

'Albina Plena E'
’Albina Plena E’ – Atragene-Gruppen
'Blue Tapers E'
’Blue Tapers E’ – Atragene-Gruppen
'Carmencita E'
’Carmencita E’ – Viticella-Gruppen
'Columella'
’Columella’ – Atragene-Gruppen
'Georg E'
’Georg E’ – Atragene-Gruppen
'Pointy'
’Pointy’ – Atragene-Gruppen
'Propertius'
’Propertius’ – Atragene-Gruppen
'Södertälje E'
’Södertälje E’ – Viticella-Gruppen

Tillbaka