Buskrosor

Buskrosor:

Davidiirosor (Davidii-Gruppen) – en liten sortgrupp med bara ett fåtal sorter. Dessa rosor har sitt ursprung i Rosa davidii, davidsros. Lars-Åke Gustavsson tar upp 2 sorter.

Macrantharosor (Macrantha-Gruppen) – en liten sortgrupp med bara ett fåtal sorter. Ursprunget är till stora delar okänt.

Moyesiirosor (Moyesii-Gruppen) – buskrosor som har sitt ursprung i Rosa moyesii, mandarinros.

Moderna buskrosor (Moderna Buskros-Gruppen) – förädlade buskrosor utan inbördes släktskap eller naturlig grupptillhörighet.

Austinrosor  (Engelska rosor) – moderna buskrosor, som förädlats av  David Austin, England.

Coverrosor -låga marktäckande rosor, som har ett brett växtsätt och kan bilda ett tätt, sammanhängande växttäcke. (Poulsen Roser, Danmark)

Kanadensiska buskrosor – utvecklade i Kanada, är generellt mycket härdiga.

Renaissancerosor – kombinerar moderna rosors fördelar med nostalgin från gammaldags rosor. (Poulsen Roser, Danmark)

Moschatarosor (Moschata-Gruppen)  – hybrider där Rosa moschata, myskros, ingår.

Rugosarosor (Rugosa-Gruppen) – buskrosor som har sitt ursprung i Rosa rugosa, vresros.

***********************************************************************

Klätterrosor som även kan användas som buskrosor.  Framför allt en del courtyardrosor, som inte kan användas som klätterrosor i hårdare klimat (zon lll och kallare).

Tillbaka till Gruppindelning