Austinrosor

Austinrosor – Engelska rosor

Denna grupp består av moderna buskrosor, som förädlats av David Austin, England. Han har korsat gammaldags och moderna rosor med varandra. De har de gammaldags rosornas växtsätt, blomform och doft och de moderna rosornas långa blomningstid och breda färgskala.

Austinrosorna består av buskrosor, men växer i vårt land så pass mycket svagare, att de bör behandlas som rabattrosor.  Blomformen påminner mycket om de gammaldags rosornas, ofta stora och fyllda. Doften är oftast stark. De flesta remonterar eller blommar nästan oavbrutet.

Alla Austinrosor passar bra för odling i små grupper, tätt planterade. De är också utmärkta solitärer. Remonterande sorter går utmärkt att odla i krukor och urnor. De flesta sorterna är vackra och hållbara som snittrosor.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka