Bourbon-Gruppen

Bourbon-Gruppen – Bourbonrosor

I denna grupp finns både busk-, klätter- och rabatt-rosor. ”Urmodern” är Rosa borboniana. Denna ros har i sin tur uppstått ur höstdamascenerrosen ’Quatre saisons’ och, troligen, kinarosen ’Old Blush’. Bourbonrosorna blev populära att använda i förädlingsarbetet under mitten av 1800-talet.

Bourbonrosorna är vackra och blomrika och har lång livslängd. Blommorna är oftast röda eller rosa i flera nyanser. Det förekommer även strimmiga sorter. Alla bourbonrosor har en stark eller medelstark doft. De allra flesta är buskrosor, med en höjd av 1,2-2 meter. Det finns såväl remonterande som engångsblommande rosor i gruppen. De flesta remonterar eller blommar kontinuerligt.

Samtliga buskrosor i gruppen passar bra som solitärer och i grupper. Flera kan också användas i blandade buskage och till friväxande häckar. De flesta bourbonrosorna är vackra och hållbara som snittrosor.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka