Gammaldags och moderna rosor

Gammaldags och moderna rosor

Årtalet 1867 är mycket viktigt. Där går brytpunkten mellan de rosor som anses vara gammaldags – före 1867, och moderna – efter 1867. Detta år introducerades nämligen den allra första rosen i Tehybrid-Gruppen: ’La France’. Lars-Åke Gustavsson, författare till ”Rosor för nordiska trädgårdar”, definierar gammaldags rosor så här:

”alla rosor som introducerats före 1867 är gammaldags, men att även yngre rosor är gammaldags om de hör till en sortgrupp, som uppstod före 1867.”

Detta innebär t.ex. att ’Frühlingsduft’, från 1949 räknas som gammaldags, pga att den tillhör Spinosissima-Gruppen, som uppstod före 1867. Nedan följer en uppräkning av Gammaldags resp. Moderna rosor, hämtad ur ”Rosor för nordiska trädgårdar” Natur & Kultur 2008.

Uppräkningen visar rosgrupperna efter ålder, från den äldsta gruppen till den yngsta, inom varje kategori.

Gammaldags rosor

Buskrosor

Vildrosor

Gallica-Gruppen, gallicarosor

Damascena-Gruppen, damascenerrosor

Bifera-Gruppen, höstdamascenerrosor

Alba-Gruppen, albarosor

Centifolia-Gruppen, centifoliarosor

Centifolia Muscosa-Gruppen, mossrosor

Francofurtana-Gruppen, francofurtanarosor

Portland-Gruppen, portlandrosor

Bourbon-Gruppen, bourbonrosor

Remontant-Gruppen, remontantrosor

Rubiginosa-Gruppen, rubiginosarosor

Canina-Gruppen, caninarosor

Spinosissima-Gruppen, spinosissimarosor

Foetida-Gruppen, foetidarosor

 

Rabattrosor

Chinensis-Gruppen, kinarosor

Odorata-Gruppen, terosor

Chinensis Minima-Gruppen, klassiska miniatyrrosor

 

Klätterrosor

Vildrosor

Multiflora-Gruppen, multiflorarosor

Boursault-Gruppen, boursaultrosor

Noisette-Gruppen, noisetterosor

Sempervirens-Gruppen, sempervirensrosor

Arvensis-Gruppen, arvensisrosor

Setigera-Gruppen, setigerarosor

Moderna rosor

Buskrosor

Macrantha-Gruppen, macrantharosor

Rugosa-Gruppen, rugosarosor

Moyesii-Gruppen, moyesiirosor

Davidii-Gruppen, davidiirosor

Moschata-gruppen, moschatarosor

Moderna Buskros-Gruppen, moderna buskrosor

 

Klätterrosor

Wichurana-Gruppen, wichuranarosor

Filipes-Gruppen, filipesrosor

Helenae-Gruppen, helenaerosor

Storblommiga Klätterros-Gruppen, storblommiga klätterrosor

Kordesii-Gruppen, kordesiirosor

 

Rabattrosor

Tehybrid-Gruppen, tehybridrosor

Polyantha-Gruppen, polyantarosor

Floribunda-Gruppen, floribundarosor

Grandiflora-Gruppen, grandiflorarosor

Moderna Miniatyrros-Gruppen, moderna miniatyrrosor

Tillbaka