Bifera-Gruppen

Bifera-Gruppen – Höstdamascenerrosor

Dessa rosor har sitt ursprung i östra Medelhavs-området vid tiden f Kr. De var de enda remonterande (återblommande) rosorna i Europa tills de kinesiska rosorna började importeras under senare hälften av 1700-talet. I våra dagar finns endast några få sorter bevarade.

Höstdamascenerrosorna blir upp till 1,5 meter höga. Blommorna finns i röda, rosa och vita nyanser. Rosorna remonterar eller blommar mer eller mindre kontinuerligt från mitten av juli till långt ut på hösten. Blommorna har en stark doft.

Rosorna i Bifera-Gruppen är lättodlade. De kräver i motsats till de flesta andra gammaldags rosorna mycket näring.

De här rosorna passar bra som solitärer eller i grupper. De gör sig också bra i friväxande häckar och i låga buskage.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka