Centifolia Muscosa-Gruppen

Centifolia Muscosa-Gruppen  – Mossrosor

Den här gruppen uppkom genom en mutation hos en centifolieros. Rosorna har mossliknade utväxter i brungrönt eller brunrött på fruktämnen, foderblad och ibland också på grenar, stjälkar och blad. Mossan består av omvandlade, förstorade glandelhår och doftar kåda. Den äldsta uppgiften om dessa rosor härrör från slutet av 1600-talet. På 1700-talet kom den första mossrosen till England.

Mossrosorna är lättodlade och blir ofta mycket gamla. De fordrar endast lite näring. Blomningen infaller under en period av ungefär 4 veckor på sommaren. Höjden brukar hålla sig mellan 1-1,5 meter. De flesta har rosafärgade blommor i olika nyanser, men även vita och röda blommor förekommer. Flera sorter har inslag av violett, purpurrött och kastanjebrunt. Doften är söt, mild och varierar i styrka.

Mossrosor passar bra som solitärer och planterade i grupper. Många sorter i gruppen är vackra och hållbara som snittrosor.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka