Rubiginosa-Gruppen

Rubiginosa-Gruppen – Rubiginosarosor

Dessa rosor härstammar från Rosa rubiginosa, äppelros. Rosen korsar sig lätt med andra rosor och har därför använts mycket i förädlingsarbeten. På 1900-talet började Kordes i Tyskland att korsa äppelrosen med tehybridrosor. Bladen saknar nu den karaktäristiska äppeldoften, men blommorna är stora och färgerna praktfulla.

Rubiginosarosorna är buskrosor med ett tätt och kraftigt växtsätt. Många blir 2-4 meter höga. De sorter som förädlats fram före 1925 har behållit äppelrosens bladdoft. Blommorna är enkla till halvfyllda, ibland fyllda. Färgerna är röda, rosa, laxrosa och gula. De flesta har svag doft. Rosorna blommar en gång per säsong, oftast från början av juli till början av augusti. Rubiginosarosorna är friska, lättodlade och anspråkslösa. Många är också skuggtåliga.

Rubiginosarosorna passar bra i buskage och skyddsplanteringar. De är också vackra som friväxande häckar och i små grupper. Samtliga är vackra som solitärer.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka