Spinosissima-Gruppen

Spinosissima-Gruppen – Spinosissimarosor

Rosa spinosissima odlades redan på 1500-talet. På 18oo-talet förädlade man fram många nya sorter. Dessa äldre spinosissimarosor kallas i England för ‘Burnet’-rosor, eftersom de liknar perennen pimpinell i bladverket och pimpinell heter på engelska ”burnet”.

Intresset för spinosissimarosorna avtog lika snabbt som det uppkom. Rosorna konkurrerades ut av de remonterande rosorna. Under första halvan av 1900-talet började rosorna användas på nytt i förädlingsarbetet och då skapades bl.a. ’Frühlings-sorterna’ hos Kordes i Tyskland. Dessa nya spinosissimarosor skiljer sig markant från Burnet-rosorna.

1900-talets spinosissimarosor kombinerar egenskaper från Burnet-rosor och moderna buskrosor. Spinosissimarosorna är anspråkslösa, lättodlade och härdiga. De passar mycket bra som solitärer, i grupper och i buskage. De kan också användas som häckväxter.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka