Gammaldags rabattrosor

Gammaldags rabattrosor

Här har framför allt kinarosorna haft stor betydelse för uppkomsten av kulturrosorna. Mötet mellan 1700-talets europeiska rosor och kinarosorna lade grunden till ett enormt förädlingsarbete, som i hög grad påverkade utvecklingen av återblommande busk- och rabattrosor.

Tillbaka