Chinensis-Gruppen

Chinensis-Gruppen – Kinarosor

Ursprungsarten är Rosa chinensis f. spontanea, kinaros. Roskulturen i Kina är mycket gammal. De äldsta säkra uppgifterna kommer från 500-talet f Kr. Kinarosen ’Old Blush’ var den första som importerades till Europa, närmare bestämt till Botaniska trädgården i Uppsala, på 1750-talet. Förädlarna började korsa kinarosor med europeiska rosor i början av 1800-talet. Detta resulterade i tre betydelsefulla sortgrupper: Bourbon-Gruppen, Remontant-Gruppen och Noisette-Gruppen.

Kinarosorna består främst av rabattrosor, 50-80 cm höga. Blomfärgen är oftast röd, rosa eller vit. Doften är vanligtvis svag. Blomningstiden är lång. De blommar kontinuerligt från mitten av juli till senhösten. Kinarosorna är härdiga i zon III.

Alla sorter blir vackrast när de odlas i grupper med några få plantor. De kan också användas som solitärer. Samtliga sorter passar att odla i krukor och urnor. Flera av sorterna är vackra och hållbara som snittrosor.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka