Klassiska miniatyrrosor

Chinensis Minima-Gruppen

Den ursprungliga miniatyrrosen är Rosa chinensis var. minima. De äldsta sorterna var oftast inte mer än 30 cm höga. Många sorter introducerades under första hälften av 1800-talet. Mot slutet av 1800-talet hade de ersatts av främst polyantarosor.

Nästan alla sorter dog ut. Idag finns bara två kvar. Den ena av dem, ‘Pompon de Paris’, lade grunden till de moderna miniatyrrosorna i början av 1930-talet.

Rosor i Chinensis Minima-Gruppen:

‘Pompon de Paris’

Tillbaka till gruppindelning