Terosor

Terosor – Odorata-Gruppen

Terosorna härstammar från Kina. De odlades där redan på 900-talet e Kr. Rosa x odorata är ursprungsros i gruppen. I början på 1800-talet infördes den första terosen till Europa. Mellan mitten av 1800-talet till ungefär 1940 introducerades ca 1400 sorter. De flesta är nu borta och har efterträtts av tehybrider som är härdigare.

Terosorna liknar kinarosorna, som de har släktskap med, men har större blommor, vackrare blomform och oftast något starkare doft. De blommar nästan oavbrutet, men är mycket frostkänsliga och kan bara odlas i zon 1 och 2.

Vi har ännu inget foto på någon sort i denna grupp.

Tillbaka till gruppindelning