Helenae-Gruppen

Helenae-Gruppen – Helenaerosor

Helenae-Gruppen utgör en liten grupp med bara några få sorter. De har sitt ursprung i Rosa helenae, honungsros. Helenaerosorna är kraftigväxande och kan bli 4-7 meter höga om de binds upp vid stöd. När de växer upp i träd kan de bli ännu högre.

Alla rosorna i gruppen har stora, grova, böjda taggar, utom sorten ‘Lykkefund’, som är nästan helt taggfri. Helenaerosorna är engångsblommande. De är lättodlade och kräver inte mycket skötsel om de får växa naturligt utan uppbindning.

Används till att växa i träd, vid pergolor, rosenbågar, väggar, längs staket och som marktäckare.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka