Klättrande Miniatyrros-Gruppen

Klättrande Miniatyrros-Gruppen – Klättrande miniatyrrosor

Dessa rosor kallas ibland “miniklättrare” och är framtagna av den engelska rosförädlaren Chris Warner. Det som är utmärkande för dessa rosor är att allt är lite mindre, både växtsätt, blommor och bladverk. Det gör att rosorna får ett mycket kompakt växtsätt med frodig grönska och riklig blomning. Klättrande miniatyrrosor blommar kontinerligt, från slutet av juni till långt in på hösten.

Som klätterros används den vid väggar, murar och plank. Som buskros används den som solitär och i grupper.

Tillbaka