Storblommiga Klätterros-Gruppen

Storblommiga Klätterros-Gruppen – Storblommiga klätterrosor

Det här är en mycket blandad grupp. Den består av moderna, intensivt förädlade klätterrosor. De flesta är förädlade efter 1950. Mest har klätterrosor med ursprung i Rosa wichurana (krypros) och Rosa multiflora (japansk klätterros) använts. De har i första hand korsats med tehybridrosor, men även floribundarosor och buskrosor har använts.

De flesta sorterna remonterar eller blommar nästan oavbrutet, oftast från mitten av juli till senhösten. Härdigheten är i allmänhet inte så god. De fryser ofta tillbaka kraftigt även under “normala” vintrar. God vintertäckning krävs.

Storblommiga klätterrosor används vid väggar, murar och plank, gärna på skyddade platser.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka