Wichurana-Gruppen

Wichurana-Gruppen – Wichuranarosor

Gruppen har sitt ursprung i Rosa wichurana, krypros. Den har korsats med terosor, kinarosor, tehybridrosor, polyantarosor, remontantrosor och sorter i Multiflora-Gruppen. Rosa wichurana har framför allt bidragit till att gruppens rosor fått vackra glänsande, läderartade blad.

Den här gruppen består av starkväxande klätterrosor. De blir ofta 4-5 meter höga. De flesta sorterna är engångsblommande. De kräver djup plantering och ordentlig vintertäckning för att grenarna inte ska frysa ner för hårt och årets blomning utebli.

Wichuranarosor kan användas vid pergolor, portaler, väggar, längs staket, som häckväxt för breda friväxande häckar, när de växer upp i träd och buskar och när de växer naturligt, utan stöd. De används också som marktäckare.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka