Tehybrid-Gruppen

Tehybrid-Gruppen – Tehybridrosor

Dessa rosor härstammar från hybrider mellan terosor och remontantrosor. Rosen ‘La France’ från 1867 räknas som den första rosen inom Tehybrid-Gruppen och markerar också övergången mellan gammaldags och moderna rosor. Lars-Åke Gustavsson skriver i “Rosor för nordiska trädgårdar,” sid 176:

“Att ‘La France’ betraktas som den första sorten i Tehybrid-Gruppen beror på att den kombinerar remontantrosornas kraftiga växtsätt och styva grenar med terosornas eleganta blad och gracila blommor.”

Tehybridrosorna är relativt krävande att odla och härdigheten är inte alltid så god. Detta gör att dessa rossorter är mer populära i varmare länder än i Sverige. Tusentals sorter finns registrerade och det är den största sortgruppen av alla. Här i Sverige och i de andra nordiska länderna är floribundarosorna de vanligast planterade rosorna.

Tehybriderna används som solitärer, i grupper och buskage och för plantering i kruka. De flesta är fina snittblommor.

Textkälla: Lars-Åke Gustavsson, ”Rosor för nordiska trädgårdar”. Natur och Kultur 2008

Tillbaka